Jednoducho a podľa vašich požiadaviek.

Sme spoľahlivý tím zložený zo skúsených kameramanov, fotografov, redaktorov a grafikov. Poskytujeme profesionálny prístup od prvého stretnutia, až po odovzdanie kompletného balíka v poslednom kroku.

Stretnutie

 • Spoznáme vašu firmu, produkty či služby

 • Vyberieme vhodný balík aj referujúceho klienta

 • Spoločne zadefinujeme okruh otázok

Spoznáme vašu firmu, produkty či služby

Počas stretnutia s vami sa budeme pýtať na charakter vášho produktu či služby, cieľové skupiny, benefity aj výhody oproti konkurencii. Zameriame sa na pochopenie technológií a postupov, ktoré používate.

Výberieme spolu s vami vhodný balík služieb a referujúceho klienta

Spoločne vyberieme balík služieb, ktorý najlepšie naplní vaše požiadavky. Pri výbere najvhodnejšieho referujúceho klienta zvolíme takého, s ktorým máte veľmi dobré vzťahy. Následne po dohode vybraného klienta oslovíme, ubezpečíme ho o vysokej profesionalite a ponúkneme mu zaujímavý benefit.

Spoločne zadefinujeme okruh otázok

Vzájomne si odsúhlasíme okruh vhodných otázok. Taktiež spoločne zadefinujeme citlivé témy, ktorým sa počas rozhovorov vyhneme.

Príprava

 • Dohodneme si s vami termín produkcie

 • Predložíme vám scenár na schválenie
 • Po schválení nasleduje výber účinkujúcich

 • Stretneme sa pred produkciou

Dohodneme si spoločne s vami termín produkcie

Tipy na potenciálnych účinkujúcich preberieme už na úvodnom stretnutí. Teraz spolu vyberieme finálne mená a preveríme kontakty. Súhlas všetkých zúčastnených strán je pre nás kľúčový. Obavy z natáčania na strane vašich klientov pominú spolu s vysvetlením, že ide o citlivé uchopenie témy a odborný rozhovor, nie o umelé scénky.

Predložíme vám scenár na schválenie

Začíname so schválenou základnou osnovou rozhovorov. Vy získate predstavu o tom, ako zhruba bude rozhovor vyzerať – a váš klient sa vopred pripraví: žiadna z otázok ho nezaskočí a nevyvedie z miery. Spontánne otázky a reakcie, ktoré vznikajú priamo na mieste sú tou správnou prísadou pre úprimnú referenciu. Samozrejme, môžete byť „na pľaci“ spolu s nami.

Po schválení nasleduje výber účinkujúcich

Predtým, než sa začne interview a natáčanie, stretneme sa spolu s účastníkmi na kávičke, obede či večeri. Opadne napätie a všetci získajú predstavu o plánovanom priebehu produkcie. Ide o dobrú príležitosť na položenie prípadných otázok. V neformálnej atmosfére kŕčový úsmev vystrieda prirodzenosť a uvoľnenie, ktoré citeľne poznať aj na kamere.

Produkcia – navštívime vás alebo klienta

 • Videoprodukcia – natočíme video,ilustračné zábery

 • Fotoshooting – nafotíme váš team/klienta

 • Interview – spravíme s vami/klientom rozhovor

Videoprodukcia – natočenie videomateriálov

Cieľom je, aby sme vášho klienta zachytili čo najprirodzenejšie, preto sa nepozerá do kamery a rozhovor smeruje na redaktora. Vyberáme zaujímavé prostredie vo vnútri firmy, kde postavíme 1-2 kamery a svetlo. Po chvíľke technických príprav začíname rozhovor s klientom. Okrem rozhovorov s klientom natočíme aj ilustračné zábery z prostredia firmy.

Fotoshooting – nafotenie snímok

Fotky vašich klientov zachytávame už počas rozhovorov, ako aj po natočení videa. Každú fotku klientovi ukážeme, aby sme si boli istí spokojnosťou klienta. Fotky obdržíte nielen vy, ale aj vaši klienti, ktorí s nimi môžu voľne narábať. Je to ich odmena za referenciu pre vás.

Interview – záznam rozhovorov

Základom dobre spracovanej prípadovej štúdie je čas na spoločný rozhovor. Počas interview už klienta nesnímajú kamery, takže sa môže sústrediť na zdieľanie svojej skúsenosti: ako bol spokojný s vaším produktom či spoluprácou.

Postprodukcia

 • Úprava a spracovanie video materiálu

 • Úprava a spracovanie fotografií

 • Vypracovanie interview/ case study

Spracujeme video

Desiatky minút surového videomateriálu, spracujeme do výstižného a pútavého videa. Nájdete v ňom najlepšie momenty rozhovorov, vizuálne príťažlivé ilustračné zábery, upravené farby, titulky, logá a menovky. Nakoniec namixujeme zvuk a doladíme strih. Okrem videa určeného pre vás, pripravíme aj zvlášť verziu self-promo videa pre vášho klienta.

Spracujeme fotky

Naši fotografi vyberú najlepšie zábery, pričom dbajú o to, aby bola každá fotka kompozične vyvážená. Drobné kozmetické chybičky odstránime a upravíme práve v tejto fáze. Na požiadanie vieme do fotiek doplniť logá spoločností alebo spraviť dodatočné úpravy.

Vypracujeme interview/case study

Rozsiahly textový dokument, ktorý tvorí základ case study, náš redaktor a jazykový korektor štylisticky a gramaticky upravia. Zároveň text obohatíme o fotografie z reportáže. Aby prípadová štúdia korešpondovala s vaším dizajnom, prispôsobíme ju požiadavkám vášho dizajn manuálu a doplníme ju aj o citácie vašich zákazníkov.

Odovzdanie kompletného balíka

 • Hotové profesionálne video

 • Kompletná fotoreportáž

 • Vypracovaná caste study

 • Zalomená grafika citácií

Finálnu podobu vášho balíka môžete teraz hrdo začleniť na svoj web, sociálne siete či prezentačné materiály. Nech už ste si vybrali ktorýkoľvek produkt, veríme, že ním dosiahnete svoje ciele.

Viac o spokojných klientoch

Pozrite si naše hotové balíky v sekcií referecie

Pozrieť viac